image001

Jurja Dalmatinca 37/p, Vinkovci; Žiro račun: 2340009-1100206394; MB: 3353079; OIB 39508919546

 

Vijesti

 

 

 

Vinkovci; 21.01.2019.

 

STRUČNO PUTOVANJE

 BAKU – AZERBAJDŽAN

05.05. – 10.05.2019.

 

REALIZACIJA PUTOVANJA:

·         Polazak - Nedjelja 05.05.2019.

·         Povratak – Petak 10.05.2019.

 

SMJEŠTAJ/HOTEL:

Qafqaz Baku City Hotel and Residences

 

NAPOMENA:

·         Za državljane RH je potrebna viza za ulazak u Azerbajdžan.

·         Viza vrijedi 30 dana od dana ulaska u državu.

·         Agencija će posredovati pri izradi vize za sve putnike (potrebna preslika putovnice).

 

 

PRIJAVE:

·         Prijave/rezervacije se primaju najkasnije do 01.02.2019. u uredu Dagita (kod gđa. Danice), nakon prijave u uredu Dagita, potrebno je izvršiti uplatu u agenciji najkasnije do 08.02.2019.

·         Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti min. 30% od ukupnog iznosa.

·         Do polaska je potrebno 100% aranžmana (najkasnije 14 dana prije polaska na putovanje).

 

 

Za detaljnije informacije preuzmite dokument

 

 

_________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Povratak na početnu stranicu