STATISTIČKI POKAZATELJI

 • Uvodni tekst
 • Tablica stručno znanstvenih aktivnosti od 1960. - 2000. g.
 • Tablica financijskih pokazatelja 1960. - 2000. g.
 • Popis značajnih stučnih ekskurzija "DAGIT"-a 1960.-2000. g.

  Ovim dijelom monografije želimo raznim pokazateljima prikazati aktivnost i rad Društva od osnivanja do danas. Osim tabelarnih pregleda, spiskova i drugih priloga, objavljujemo i niz fotografija iz bogate aktivnosti "DAGIT"-a, naročito 1973. g. kada je Društvo reaktivirano i dobilo današnji naziv.
  Prije svega, želimo napomenuti da je Društvo postojalo i prije 1960. g. Malobrojni građevinari i arhitekte, koji su od 1946. - 1960. g. djelavali na području Vinkovaca i okolice, bili su u to vrijeme članovi Društva GIT u Zagrebu i djelovali kao podružnica Vinkdvci. Dokumentacija iz tog vremena nije sačuvana. Iz usmenog prijenosa zna se da su članovi te podružnice bili kolege i kolegice: Štambuk Leudar, Budišić, Franjetić, Reks, Sudar, Galović, Ćuraj, Babić, Jozić, Mišović, Mamula, Mašić, Frajnd, Šernig Zdenka i Eduard i drugi. Vrijeme aktivnosti kroz statističke pokazatelje i druge priloge od 1960 - 2000. g. dijeli se u četi razdoblja.

  1.Razdoblje od 1960 - 1972. g.
  Osnovana je prva samostalna udruga-Društvo građevinara pod nazivom DAGIT - Vinkovci i to 11. rujna 1960. g. u prostorijama Zavoda za unapređenje privrede tadašnjeg Kotara Vinkovci (sada zgrada "TEHNOPROJEKT"). Dokumantacija o radu Društva nije sačuvana. Prvi predsjednik DAGIT-a bio je Eduard Šernig, dipl. ing. arh., a tajnica Justina Mišović. Broj članova u tom se periodu kretao oko 30-tak osoba. Članarina je bila minimalna i uglavnom se koristila za nabavku stručnog časopisa "Građevinar". Osim članarine Društvo je povremeno primalo i pomoć većih poduzeća - prije svega od "Graditelj"-a, "Tehnoprojekt"-a i JVP "Biđ-Bosut"-a. Ta su se sredstva koristila za ostale potrebe, kao članarina Savezu, poslovanje Društva, te za organizaciju stručnih ekskurzija i posjete objektima u izgradnji izvan Vinkovaca. Po pričanju starijih kolega Društvo je u tom vremenu organiziralo nekoliko većih stručnih ekskurzija i to: HE "Senj", HE 'Jablanica" i HE "Đerdap", te motelu "Ljubanj". Dio članova je sa društvom iz Zagreba u više navrata, posjećivao izložbe građevinarstva u Minhenu, Londonu, Bologni i dr.

  2. Razdoblje od 1973. - 1985. g.
  Na izbornoj Skupštini održanoj 6. ožujka 1973. g. Društvo je reaktivirano, a dobilo je i novo ime - "DAGIT" Vinkovci, odnosno Društvo arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara Vinkovci. Izabrano je i novo rukovodstvo: predsjednik, Ignjat Petrović, dipl. ing. grad., tajnik, Zdenko Svoren, teh. arh. i blagajnik Frane Vlahović, ing. građ. Ovo je vrlo plodno razdoblje u radu Društva, pa je na Plenumima i Skupštinama našeg Saveza "DAGIT" Vinkovci, dobivao epitet vrlo aktivnog, i u Hrvatskoj jedno od najboljih društava. Uvodi se matična knjiga članstva, a prve godine (1973) registrirano je 56 članova. Broj članova je iz godine u godinu rastao da bi na kraju perioda članarinu platilo 236 članova. U istom periodu usvojena su tri Satuta i jedna Statutarna odluka, a prema preporukama Saveza i vlasti. Od Skupštine općine Vinkovci primili smo priznanje za doprinos u razvoju građevinarstva, a od Saveza iz Zagreba, Povelju, kao najbolje Društvo GIT-a u Hrvatskoj, i to obje za 1985.g.

  3. Razdoblje od 1986. - 1990. g.
  Ovoje, bez sumnje, period najintenzivnijeg djelovanja Društva, što se vidi i iz tabelarnih i drugih pokazatelja. Na izbornoj Skupštini 1988. g. donesen, je novi Statut, a na preporuku Saveza iz Zagreba, kojim se naziv "izvršni odbor" mijenja u "Predsjedništvo", a izvršenoje i usklađivanje mandata izbornika. Već iduće godine ponovno je došlo do promjene Statuta: - smanjen je minimalni broj članova Predsjedništva, uvećani su mandati izbornika. Kao bitno, donesena je i odredba kojom članovi "DAGIT" mogu postati i osobe drugih struka, ako Društvo zaključi da su iste korisne za njegov rad. U matičnoj knjizi u tom je periodu evidentirano preko 480 članova, od kojih je 10 umrlo, a preko 190 otkazalo, ili promijenilo mjesto boravka.

  4. Razdoblje od 1991-2000. g.
  Ovo će se razdoblje pamtiti po Domovinskom ratu - agresija na Hrvatsku. Najteže razdoblje bilo je od svibnja 1991. do lipnja 1992. g. Prva sjednica Predsjedništva, nakon tih nemilih događanja održana je 25.06.1992. g. u prostorijama "Vibrobeton". U tih desetak godina bilo je mnogo događaja i dosta bogate aktivnosti. Kao vrlo značajno, konačno smo od nadležnih dobili (ponovno) na korištenje društvene prostorije u podrumu zgrade u ulici Jurja Dalmatinca br. 37. i to bez naknade. Ovih dana biti će dovršeno uređenje, a onda i opremanje prostorija, što će Društvu omogućiti kvalitetniji i intenzivniji rad (uredska prostorija, prostorija za sastanke i društvene prostorije), taj će se prostor zvati DOM DAGITA. Na Skupštini Saveza iz Zagreba, održanoj 1991. g. u Splitu, ponovno smo primili Povelju, kao najbolje Društvo GIT u Hrvatskoj za 1990. godinu. Svečanom Skupštinom, 2. ožujka 1995. g. obilježena je i proslavljena 35 obljetnica "Dagit"-a.
  Kao priznanje za naš aktivan rad, u Vinkovcima je u našoj organizaciji održana 27. izborna Skupština HSGI i to 15. i 16. lipnja 1995. g. Najnoviji Statut Društva, uskladjen s pozitivnim zakonskim propisima, donesen je na Izvanrednoj Skupštini Društva 7. prosinca 1997. g.
  U jesen, 29. listopada 1998.g. održana je svečana Skupština u povodu obilježavanja 25. god. novog imena "DAGIT". Broj članova Društva u ovom je periodu osjetnije varirao i kretao se između 140 - 200 osoba, osim za vrijeme Domovinskog rata, kada članarina nije ubirana. U ovom periodu izgubili smo niz vrlo zapaženih i aktivnih članova Društva - neki su poginuli, a veći dio je umro. Tako smo ostali bez kolega, u prvom redu to su: Josip Gadanac, Ignjat Petrović, Franjo Banaj i Jelisej Hardi, a zatim Milošević, Jemrić, Herak, Jurkovic D., Vukovarac, Bilić, Žanić, Krajinović, Zmajić, Matić, Ambrinac i Bušić. Dalje slijedi prikazivanje tabelarnih pokazatelja, te razni dokumenti o radu "DAGIT"-a od 1960-2000. g.