Program rada, aktivnosti, stručni seminari i putovanja

POPIS stručnih aktivnosti - statistika, od travnja 2006

DAGIT - plan stručnih seminara i stručnih skupova za 2009 godinu

AKTUALNO:

1.