POVIJEST DRUŠTVA

 • Razdoblje od 1960. do 1990. godine
 • Razdoblje od 1991. do 2000. godine


  Razdoblje od 1960. do 1990. godine

      Društvo građevinskih inžinjera i tehničara Vinkovci (DAGIT) osnovao je 11. rujna 1960. godine, dok su od II. svjetskog rata do tada, malobrojni građevinari, bili članovi DAGIT-a Hrvatske iz Zagreba. Društvo je osnovano za područje tadašnjeg kotara Vinkovci (Vinkovci, Vukovar, Županja) i te prve godine u njega je bilo učlanjeno 36 kolegica i kolega arhitektonske i građevinske struke. Inicijativa za osnivanjem samostalnog Društva potekla je od nekolicine inženjera i tehiničara na čelu s Edom Šernigom, dipl. inž. arh. Izgradnjom zgrade Zavoda za unapređenje privrede kotara Vinkovci (današnja zgrada "Tehnoprojekta") osigurani su uvjeti za početak rada, a za to je zaslužan upravo taj Zavod, a nešto kasnije i građevinsko poduzeće "GRADITELJ" i vodoprivredno poduzeće "BIĐ-BOSUT".

  Eduard Šernig, dipl. ing. arh.
  Osnivač i prvi predsjednik DIT-a Vinkovci

      U prvim godinama svog postojanja Društvo se posebno angažiralo na okupljanju članstva i to prvenstveno građevinske struke, a zatim i ostalih, koji su na bilo koji način bili vezani uz izgradnju. Prilično teški uvjeti rada u našem gradu i okolici, te velika fluktacija naših stručnjaka, bili su razlog bili su razlog da se broj članova vrlo sporo povećavao. Djelatnost DAGIT-a u tim godinama odvijala se na stučnom i društvenom planu. Stručno osposobljavanje članova kroz stručne seminare, stručne ekskurzije i predavanja u organizaciji DAGITA-a iz Zagreba, vrlo se pozitivno odrazilo na kvalitet našeg članstva u svakodnevnoj praksi. To se u prvom redu odnosi na sve češću primjenu novih građevnskih materijala, konstrukcija i postupaka pri izvođenju građevinskih radova, te projektiranju svih vrsta objekata. Bilo je to vrijeme poslije "privredne reforme", kada je počela vrlo živa investiciona izgradnja. Dakle, u navedenom razdoblju izgrađeni su novi Željeznički kolodvor sa predstaničnim trgom i vrlo velikom pratećom infrastrukturom, nova bolnica, tržnica, veliki mlin sa svim pratećim sadržajima (plodna skladišta, silosi, kotlovnica i dr.), trgovački centri, ambulante i pošte u okolnim naseljima, veliki zahvati u modernizaciji prometnica, zatim "Vinteks", "Dalekovod - Kovačnica", "Poljostroj", INA, "Dilj", Slavonka", razni veći pogoni "Graditelj"-a, "Vibrobeton", Pošta I i II, mnoge manje i veće škole i školski centri, te naročito intezivna stambena izgradnja nazorov blok I i III, Kolodvorski blok, Zagrebački blok, Radićev blok, veće individualno naselje Kanovci, te vrlo veliko naselje za organiziranu stambenu izgradnju Lapovci I, II i III, kao i više interpolimih većih stambenih zgrada na cijelom području grada. Glavni nositelj svih tih radova osim nadležnih institucija i ustanova, bio je "Graditelj", "Dilj", PIK Vinkovci, ŽTP, "Biđ-Bosut", te projektantski biroi "Tehnoprojekt" i "Graditelj", kao i Poduzeće za ceste, Metal, Vinkovački vodovod i kanalizacija i drugi.

  Slijedeća stranica >